Organizacija

Predsjednik Komore

1. mr.ph. Maida Deljkić    maidadeljkic@hotmail.com

Upravni odbor

1. mr.ph. Snježana Jonjić

2. mr.ph. Ada Brka Jonjić

3. mr.ph. Besim Smailbegović

4.spec. mr.ph. Indira Salčin

5. mr.ph. Zlatan Ramani

6. mr.ph. Bakir Omerbegović

7. mr.ph. Lejla Hasić

8. mr.ph. Adisa Trbaković

9. mr.ph Ernesa Škaljo

Nadzorni odbor

1. mr.ph. Nermin Piknjač         medifarm@bih.net.ba

2. mr.ph. Aida Halilović           aida.ahmic.halilovic@gmail.com

3. mr.ph. Mirsada Strika           strika_m@bih.net.ba

Tehnički sekretar

1. Đana Alijagić